Privacy Policy - Praktijk sinn
15264
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15264,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Privacy Verklaring

Uw privacy (AVG)

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan de therapeut moet voldoen omdat deze gegevens vastlegt in cliëntendossiers.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
•  Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
•  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
•  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
•  Uw NAW gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw gegevens worden door ons binnen de EU verwerkt en niet doorgegeven aan instanties buiten de EU. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Wij willen u wijzen op uw recht van inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. Voor klachten kunt u terecht bij de privacy toezichthouder.

Privacy op zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en woonplaatsgegevens. (NAW).
  • Datum van de behandeling.
  • Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘relatietherapie’.
  • Kosten van het consult.