Systeemtherapie - Praktijk sinn
15039
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15039,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Systeemtherapie

In praktijk SINN werk ik uitsluitend systeemtherapeutisch. Dat betekent dat, als jij je aangemeld met klachten, ik niet enkel naar jouw als persoon kijk. Ik kijk dan veel breder, namelijk ook naar belangrijke betrokkenen in je leven. Klachten hebben invloed op jouw omgeving en andersom. In overleg kunnen belangrijke naasten en uitsluitend met goedkeuring van jou, betrokken worden in de therapie.

Uit onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat door middel van het betrekken van het systeem klachten veel sneller, beter en langdurig verbeterd en hersteld kunnen worden.

Systeemtherapie is een bredere kijk op zorgen en klachten. Systeemtherapie is gericht op de mens in interactie met zijn omgeving. Zo wordt er niet enkel gekeken naar wat denk je, voel je en doe je, maar wordt er ook gekeken naar hetgeen ervoor zorgt dat je op een bepaalde manier denkt. Hoe word je beïnvloed door je omgeving? Wat gebeurt er in de interactie en communicatie met je omgeving? Wat doet dat met je? Hoe verleen je betekenis? Ieder mens bevindt zich in contexten en die beïnvloeden ons dan ook. Wat zijn bedoelingen en effecten? Welke beïnvloedingen zijn er vanuit je stamgezin. Soms worden er patronen doorgegeven door generaties heen en kunnen deze verbindend zijn, maar soms ook hinderlijk. Het kan soms helpen om patronen helder te krijgen om vervolgens deze te veranderen. Hierbij helpt het uitwerken van een genogram of tijdslijn om meer te weten te komen. Van daaruit kun je meer zicht krijgen op je patronen die enerzijds helpend kunnen zijn en anderzijds ook met momenten hinderlijk. Als je zicht krijgt op hinderlijke patronen kun je hierin verandering brengen. Soms is hierin ook je omgeving op bepaalde momenten nodig. Immers ga je veranderen door de therapie en is het van belang je omgeving ook hierin deel te laten nemen.

Hoe lang duurt therapie?

Vaak wil je graag weten hoe lang het duurt voordat er verbetering optreedt. Dat is van te voren moeilijk te bepalen. Soms kunnen enkele gesprekken helpen, zodat je verder kan en soms zijn er meer gesprekken nodig. Therapie is maatwerk en wordt altijd vormgegeven in overleg met jou.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken kunnen worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen en andersom. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.

Systeemtherapeutisch werken betekent niet: het denken in oorzaak en gevolg en dat er in de omgeving een oorzaak voor de klachten gevonden moet worden.

Wat kan systeemtherapie voor mij betekenen?

Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten. Door het betrekken van naasten bij de therapie, treedt er sneller herstel op. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huiselijk geweld, en lichamelijke aandoeningen. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. Bijvoorbeeld dat een gezin uit balans raakt door relatieproblemen van de ouders of dat naasten ook (psychische) klachten ontwikkelen.

Hoe werkt systeemtherapie?

De cliënt en naaste betrokkenen worden uitgenodigd voor een (intake)gesprek. Daarin komt onder andere aan de orde:

  • wat de klachten en problemen zijn;
  • hoe ze zijn ontstaan;
  • de impact van de klachten en problemen op alle betrokkenen;
  • het doel van de therapie;
  • wat de gewenste veranderingen zijn;
  • wat er nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen;
  • het aantal benodigde gesprekken en de frequentie hiervan.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken.

In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.  

Vormen van systeemtherapie zijn:

Individuele therapie vanuit een systeemtheoretisch kader

Partner- relatietherapie

EFT- Emotionally Focused Therapy

Gezinstherapie

Gezinsdiagnostiek

Een belangrijk kwaliteitskenmerk is dat een systeemtherapeut aangesloten is bij de Nederlandse beroepsvereniging voor systeemtherapeuten, het NVRG.

Mocht u meer willen weten over systeemtherapie kunt u ook op de website van de Nederlandse vereniging voor gezins- en partnerrelatietherapie (NVRG) kijken.

Bron: https://nvrg.livits.net/systeemtherapie